Görev ve Sorumluluk

 

Görev ve Sorumluluk

1- Akademik ve İdari tüm personelin atama, tayin, terfi, nakil ve kadro işlemlerinin izlenmesi.

2- Akademik personelin süre uzatma, yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme işlemleri.

3- Yabancı uyruklu personelin tüm işlemleri ve YÖK ile yapılan tüm yazışmalar.

4- Tüm personelin askerlik tecil ve askerlik dönüşü hizmet değerlendirme işlemleri.

5- Sözleşmeli personel ve geçici işçilerin vize işlemlerinin takibi.

6- Yan ödeme, hizmet içi eğitim ve yükselme programlarının hazırlanarak takibinin sağlanması.

7- Tüm personelin hizmet ile ilgili emekli sandığı ile yapılan yazışmaları ve emeklilik sicil no. İstenmesi.

8- Tüm personelin öğrenim değişikliği ile ilgili intibak işlemleri.

9- Ayrılan ve çalışan tüm personelin sicil dosyaların tasnifi ve muhafazası.

10- Tüm personelin emeklilik işlemlerinin takibi, sicil not durumlarının düzenlenerek muhafazası

11- Kurumlar arası nakil işlemlerinde sicil dosyalarının gönderme ve teslim alma işlemleri

12- Disiplin soruşturmaları ile ilgili hukuk müşavirliği ve diğer birimlerle yapılan yazışmalar ile soruşturma dosyalarının muhafazası.