Mevzuat

Kanun ve Yönetmelikler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

2914 Yükseköğretim Personel Kanunu

1416 Sayılı Kanun

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Doçentlik Sınav Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği

Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmenlik

Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Üst Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Üst Kuruluş.ile Yükseköğretim

Kurum.Pers.Görev.Yükselme ve Ünvan Değş.Yönet.

Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği