Personel Daire Başkanlığı

Personel Daire Başkanlığı, üniversitemizdeki personel yönetimi ve ilişkili politikaların merkezi birimidir. Görevi, üniversite personelinin iş deneyimlerini ve memnuniyetlerini artırmak, işlerini kolaylaştırmak ve profesyonel gelişimlerini teşvik etmektir.

Personel Daire Başkanlığı, personelin işini daha etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olurken, üniversitenin genel başarısına katkı sağlar. İşbirliği ve başarıyı artırmak için personelimize destek sağlamayı hedefleriz.

Personel Daire Başkanlığı, Iğdır Üniversitesi'nin büyümesine ve gelişmesine önemli bir şekilde katkıda bulunur.