Misyon ve Vizyon

Misyon
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının idari teşkilatı hakkında 124 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 29.maddesinde Başkanlığımızın görevleri tanımlanmış olup, dört temel görev alanı şunlardır.
1. Üniversitelerin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalışmalar yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde bulunmak,
2. Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik işleriyle ilgili işlemleri yapmak,
3. İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak,
4. Verilecek benzeri görevleri yapmak. Bu kapsamda Başkanlığımız varlık nedenini şu şekilde tanımlar : “Atatürk İlke ve İnkılaplarını kendisine ilke edinerek çağdaş bir yönetim anlayışı içerisinde Üniversitemiz personelinin her türlü özlük hakları ile ilgili işlemlerini en iyi şekilde yerine getirmek; sürekli eğitim ve teknolojik olanaklar ile en üst düzeyde hizmet vermek.”
Vizyon
Görev tanımı kapsamında verdiği hizmetlerde kaliteyi sürekli iyileştirebilen, çevreye duyarlı (tasarruflu), en üst teknolojik olanakları ile hizmet verebilen girişimci, dinamik bir Başkanlık olmak.